ABC BHD Star Le Van Viet

Description

zone_id: "01",zone_name: "TP. Hồ Chí Minh",zone_name_en: "Ho Chi Minh City",brand_id: "0006", brand_name: "BHD Star Lê Văn Việt", brand_name_en: " BHD Star Le Van Viet", cityID: "1"

Tầng 4, Vincom Plaza Lê Văn Việt, 50 Lê Văn Việt, P.Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM

TPHCM

 Điện thoại: 02837367070

 Email: Click Here

Nơi đổ xe

Giao thông công cộng

Key:
2D 2D
3D 3D
DUBBING DUBBING
FIRST CLASS FIRST CLASS
SUBTITLE SUBTITLE

Suất chiếu

CONFESSION

Saturday, 10 December 2022

ONE PIECE FILM : RED

Saturday, 10 December 2022

Monday, 12 December 2022

SILENT PARADE

Saturday, 10 December 2022

Sunday, 11 December 2022

Monday, 12 December 2022

THE ONE HUNDRED

Saturday, 10 December 2022

Sunday, 11 December 2022

Monday, 12 December 2022

TRO TAN RUC RO

Saturday, 10 December 2022

Monday, 12 December 2022

VIOLENT NIGHT

Saturday, 10 December 2022

Sunday, 11 December 2022

Monday, 12 December 2022

Không có lịch chiếu cho phim này. Vui lòng quay lại sau.
Không có lịch chiếu cho phim này. Vui lòng quay lại sau.
Không có lịch chiếu cho phim này. Vui lòng quay lại sau.
Không có lịch chiếu cho phim này. Vui lòng quay lại sau.
Không có lịch chiếu cho phim này. Vui lòng quay lại sau.
Không có lịch chiếu cho phim này. Vui lòng quay lại sau.